Dla kogo przeznaczony jest projekt?
Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne).

Co oferuje projekt?
Poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji:
Powiaty: łódzki-wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski, łęczycki

Termin rekrutacji:
wrzesień 2019 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu.