Informujemy, że Ośrodek realizuje Szkolenia w trybie indywidualnym. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub działalności gospodarczej. Więcej informacji o finansowaniu uzyskają Państwo w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy.