Szkolenie przeznaczone dla osób zaczynających pracę z komputerem, przygotowujące do efektywnego wykorzystania komputera i sieci Internet zarówno w pracy biurowej jak i w domu. Kurs obejmuje podstawy obsługi systemu Windows 10, pracę na plikach i folderach, korzystanie z programów pakietu MS Office oraz podstawy Internetu i zagadnienia poczty elektronicznej.

Obsługa komputera – program kursu (20h)

 

1. Podstawowe informacje o komputerze:
•    elementy zestawu komputerowego / Laptopa
•    rola systemu operacyjnego na przykładzie MS Windows 10
•    praca z myszką i klawiaturą
2. Ustawianie daty i godziny
•    zmiana wyglądu i rozdzielczości ekranu
•    regulacja czułości myszki
•    zmiana głośności dźwięków
•    zakładanie konta użytkownika
3. Organizacja i zarządzanie danymi:
•    typy danych
•    kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików, folderów i skrótów
•    właściwości plików, folderów i skrótów
•    widoki i rozmieszczanie ikon
•    obsługa Kosza
4. Aplikacje użytkowe:
•    uruchamianie i obsługa aplikacji, w tym: Paint, Kalkulator, kalendarz, itp.
•    instalacja i deinstalacja oprogramowania
•    komunikatory internetowe: Skype, Hangouts, itp.
5. Obsługa urządzeń zewnętrznych:
•    instalacja i obsługa drukarki
•    praca z pamięcią Flash (Pendrive, karty pamięci)
•    nagrywanie na płytę CD/DVD
6. Edytor tekstów MS Word:
•    zasady wprowadzania tekstu
•    podstawowe formatowanie tekstów
•    tworzenie list numerowanych i punktowanych
•    praca z tabelami
•    wstawianie i formatowanie grafiki
•    drukowanie dokumentów
7. Poczta elektroniczna i Internet:
•    obsługa przeglądarek internetowych: Egde, Firefox, Chrome
•    wyszukiwanie informacji w sieci Internet
•    zakupy on-line
•    zakładanie konta poczty elektronicznej Gmail
•    wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
•    dołączanie załączników, książka adresowa, kalendarz