Oferujemy specjalistyczne szkolenia skierowane do pracowników instytucji rynku pracy, m.in.: publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy i Agencji Zatrudnienia, których celem jest rozwój zawodowy zgodnie z wymogami ustawowymi.

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy szkoleń. Szkolenia są realizowane wyłącznie na indywidualne zamówienie, jako szkolenia wewnętrzne zamknięte. Jesteśmy otwarci na negocjacje, wszelkie sugestie i rzetelną współpracę.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami:

  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Doradca klienta – skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych
  • Warsztaty – doskonalenie umiejętności zawodowych doradcy klienta
  • Techniki motywacyjne – obsługa klienta trudnego w praktyce
  • Rozwój psychologicznych predyspozycji doradcy zawodowego
  • Indywidualny Plan Działania jako narzędzie w pracy doradcy klienta
  • Motywacja jako narzędzie pracy doradcy klienta
  • Zagadnienia związane z obsługą klientów niepełnosprawnych
  • Zatrudnianie cudzoziemców
  • Warsztaty praktyczne z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szkolenia, warsztaty prowadzone są przez najlepszych w Polsce specjalistów, trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 42 678 06 77 bądź wypełniając formularz zapytania w zakładce Kontakt