Certyfikowane umiejętności

Certyfikat ECDL został stworzony z myślą o osobach, które chcą rozwijać umiejętności z zakresu informatyki, które niezależnie od posiadanego wykształcenia, zawodu czy wieku, chcą posiadać potwierdzenie swoich umiejętności. Egzaminy odbywają się w naszym certyfikowanym LAB w obecności egzaminatorów PTI. Certyfikat zachowuje swoją ważność bezterminowo.