Informujemy, że od połowy października do końca roku ze względów bezpieczeństwa ponownie zawiesiliśmy wszystkie szkolenia stacjonarne. Obecne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa rekomendują szkolenia w trybie zdalnym. Podjęliśmy decyzję o umożliwieniu Państwu odbycia części szkoleń z naszej oferty w trybie on-line.

Procedury zapobiegawcze mające zapewnić bezpieczeństwo:
Liczba uczestników wszystkich szkoleń, spotkań i zebrań jest ograniczona,
Liczba osób przebywających na terenie Ośrodka jest ograniczona,
Dostęp do niektórych udogodnień jest ograniczony lub niemożliwy,
Liczba osób biorących udział w warsztatach, seminariach i konferencjach jest ograniczona dystansem społecznym z zachowaniem limitu osób na m².