Rozstrzygnięcie naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nr FELD.07.05-IP.01-001/23 w ramach działania FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie” dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. Złożony wniosek o dofinansowanie pod tytułem „Droga do przyszłości!” oferujący podobne jak w poprzednich projektach wsparcie dla 36 uczestników został został skierowany do dofinansowania i jest na ostatnim etapie formalności związanych z podpisaniem umowy.

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”

Dla kogo projekt?

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Osoby bierne zawodowo z przyczyn pełnienia ról opiekuńczych lub bycia emerytem
Łącznie 36 osób – mieszkańców m. Łodzi i powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego

Czas trwania projektu:

1 marca 2024 – 31 maja 2025

Cel projektu:

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?

– określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
– poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo prawno-finansowe
– streetworking
– warsztaty integracji społeczno-zawodowej (szkolenia miękkie)
– szkolenia z kompetencji kluczowych (szkolenie komputerowe)
– szkolenia zawodowe
– staże zawodowe (do 3 m-cy)
– pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji:

m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, zgierski

Termin rekrutacji:

I edycja: 02-03.2024
II edycja: 04-05.2024
III edycja: 06-07.2024

Całkowita wartość Projektu: 831 589,23 zł
Kwota dofinansowania: 790 009,76 zł

Harmonogram wsparcia – planowany dla 1-2 edycji

Harmonogram 2024.pdf [0 KB]