Szkolenie z negocjacji

Negocjacje towarzyszą man każdego dnia. Każdego dnia w sposób mniej lub bardziej świadomy prowadzimy negocjacje. Pytanie czy robimy to skutecznie? Jak skutecznie negocjować? Jak się lepiej przygotować do prowadzenia rozmów z kontrahentami? Jak budować swoją siłę...